Правила и Условия

1. Тези условия представляват правен документ („Споразумението“), в който са посочени вашите права и задължения като купувач(„вие“ или „вас“) и тези на BGFotoObektiv.com („Bitmap Gear“, „ние“ или „нас“), във връзка с всички сделки, продажби или продукти, предлагани или сключени от нас чрез този сайт.
С регистрация или поръчка от BGFotoObektiv.com, вие се съгласявате да спазвате условията на това споразумение. Вие се съгласявате да:

1.1 предоставяте вярна и точна информация при регистрация

1.2 поддържате и актуализирате пълни, верни и точни регистрационни данни. Ако BGFotoObektiv.com има някаква причина да подозира, че тази информация е невярна или неточна, ние си запазваме правото да прекратим или да закрием профила (акаунта) ви.

2. В случай на неразрешен спор настоящото споразумение се урежда от юрисдикцията на английските съдилища.

3. BGFotoObektiv.com може да променя тези условия по всяко време като публикува обновената версия на споразумението на този уебсайт.

1. Bitmap Gear приема само онлайн поръчки от нашия сайт BGFotoObektiv.com

2. При поръчка от нашия уебсайт потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната пазарска кошница(количка). Това им действие има правно обвързваща сила.

3. При поръчка от нашия уебсайт вие ще получите потвърждение по имейл. Моля, имайте предвид, че този имейл няма правно обвързваща сила. Ние запазваме правото си да анулираме поръчката ви по всяко време, ако не сме в състояние да я изпълним, или имаме съмнения относно валидноста на вашите данни.

1. Всички посочени цени са в български лева.

2. Цените не включват разходите свързани с доставката на стоките.

3. Bitmap Gear си запазва правото да не зачете обявените цени в случай на грешно публикувана цена.

1. Плащанията могат да се извършват чрез наложен платеж, при което дължимата сума се заплаща на куриера при предоставянето на стоката. Не се изисква авансово плащане.

В момента на заплащане на поръчката договорът за покупко-продажба се счита за изпълнен от двете страни.

2. Вие може да платите и с кредитна или дебитна карта. BGFotoObektiv.com използва системата за електронно разплащане Stripe.

1. Ние се стремим да обработим и изпратим по куриер вашите поръчки в рамките на два работни дни.

2. Всички поръчки се доставят до адреса на клиента или офис на куриерската фирма изпълняваща доставката.

3. Доставката на всички фотообективи дава възможност за преглед и тест.

1. Ако доставената стока има явно несъответствие с нейното описанието, клиентът има право да върне поръчката в седем дневен срок.

1.1 Доставката с опция за преглед и тест дава възможност на клиента да упражни това свое право преди да приеме и заплати поръчаната стока. След това не е възможно връщане въз основа на явно несъответсвие с описанието.

1.2 В останалите случаи изпратете имейл на customerservice@bgfotoobektiv.com като посочите име, номер на поръчка и описание на проблема.

2. Моля, обърнете внимание, че преди да върнете закупена стока трябва да се свържете с нас и да получите номер на разрешение за връщане (НРВ).

3. Клиентът е длъжен да върне стоката по куриер и да застрахова пратката за пълната продажна цена.

3.1 Когато връщането е поради грешка от наша страна, ние ще възстановим таксите за доставка и застраховка на куриеската пратка. Във всички останали случаи таксите по връщането са за сметка на клиента.

4. Върнатите стоки (аксесоари, принадлежности и опаковки включително) трябва да са точно в същото състояние както в момента на продажбата и придружени от оригиналната фактура за продажба.

5. BGFotoObektiv.com не носи отговорност за изгубена или повредена при връщането стока.

6. Сумите дължими на клиента се изплащат по банков път не по-късно от 30 дни след получаване на върнатата стока. 

1. Всички употребявани (използвани) стоки, закупени директно от BGFotoObektiv.com  имат гаранциoнен срок 30 дни.

2. Гаранцията на Bitmap Gear важи за:

2.1 Повреди и дефекти в резултат от нормална употреба в рамките на гаранционния срок.

3. Гаранцията НЕ важи за:

3.1 Инцидентни повреди и повреди в резултат от неправилна употреба.

3.1.1 Повреди причинени от удар, падане, пясък, прах, замърсяване, корозия, влажност, замръзване, наводняване или други неблагоприятни метеорологични условия. Повреди причинени от война или тероризъм, вандализъм, пожар, кражба, опит за кражба, случайно или злонамерено увреждане.

3.1.2 Повреди причинени от неправилно използване, съхранение и боравене с продукта, или неспазване на инструкциите за употреба на производителя; занемаряване, безотговорност или небрежност проявена от вас или някой друг уполномощен от вас.

3.1.3 Повреди в резултат на деасемблиране (или опит за такова), всякакъв вид ремонтна дейност, профилактика или почистване.

3.2 Повреди или влошаване на качеството и характеристиките на продукта, произтичащи от използването на резервни части, аксесоари, принадлежности и консумативи, които не се произвеждат или препоръчват от производителя или нас.

3.3 Повреди на артикули и компоненти, за които производството на резервни части е преустановено.

3.4 Рекламации свързани с остротата на изображението на обективите.

3.5 Изгубени или повредени данни.

4. Гаранционни условия на Bitmap Gear

4.1 Гаранцията е валидна от датата на покупка до края на 30 дневния период

4.2 Гаранцията се уважава само при предоставяне на оригиналната фактура като доказателство за покупка. Гаранцията не може да се прехвърля на трети лица.

4.3 Гаранцията няма да бъде уважена ако:

4.3.1 Серийният номер на продукта не съвпада с номера регистриран в нашата база данни.

4.3.2 Поставените от Bitmap Gear пломби, печати, стикери и други мерки за сигурност са нарушени или липсват.

4.3.3 Поставената от Bitmap Gear секретна маркировка липсва на някой от компонентите на продукта

4.4 Bitmap Gear си запазва правото да не извършва ремонт в дадени случаи, като вместо това предложи замяна. При употребяваните стоки, състоянието на заменения продукт може малко да се различава от това на закупения първоначално.

5. Процедура за рекламации

5.1 В случай на рекламация изпратете имейл на customerservice@bgfotoobektiv.com като посочите име, номер на поръчка и описание на проблема.

5.2 След като получите НРВ (номер на разрешение за връщане) изпратете стоката на посочения адрес като спазвате всички условия описани в раздел Отказ и Връщане.

5.3 Всички стоки, върнати като дефектни, ще бъдат изцяло проверени и тествани от нашия технически екип. Bitmap Gear си запазва правото да не предлага ремонт или замяна когато не може да се установи повреда на артикула. В такива случаи рекламираната стока ще бъде върната на клиента, като разходите по връщането са за сметка на клиента.

5.4 При установена повреда съответстваща с гаранционите условия, Bitmap Gear ще осъществи ремонт или замяна в срок от 30 дни.

1. BGFotoObektiv.com няма задължение да плаща каквато и да е компенсация, освен това да възстанови сумата заплатена от клиента в случай на одобрено връщане на стока.

2. BGFotoObektiv.com не носи отговорност за своите действия, бездействие, пропуски, грешки или закъснение, водещи (но не ограничени) до загуба на бизнес, загуба на продажби, загуба на печалба, накърнена репутация, прекъсване на дейността, неплащане на дължими суми или други материални или не загуби на клиента.

3. Bitmap Gear не носи отговорност при нарушения на настоящото споразумение, в резултат на обстоятелства извън нашия контрол, включително, но не само, природни бедствия, тежки метеорологични условия, стачки, действия на интернет доставчици, правителствени или други органи.

4. Условията на това споразумение не засягат законните ви права.